Laskavost, svoboda, splynutí

…to jsou vzkazy a hlavní témata pro nadcházející dny, které jsem byla vedena s vámi sdílet a která se otisknou i v energii Skupinových léčení tento víkend.


Laskavost. Svoboda. Splynutí.


Máme před sebou energeticky velmi silné dny. Potenciálně plné výzev a změn.

Jak jimi nejlépe projít?

S laskavostí.

V ní je klíč, její energie nás může nést. Být nám průvodcem a podporou. Pomoci nám se osvobodit od minulosti, od všeho nefunkčního…

Laskavost je klíčem ke svobodě.

Klíčem ke splynutí se svou skutečnou podstatou, s tím, kým v hloubi duše jsme.

Datum 11. listopadu 2018 v sobě nese energii 11-11-11 (součet čísel roku 2018 = 11).

Možná jste už zaznamenaly zvýšený „výskyt“ čísel 11, 111, 11:11. Možná k vám Vesmír už pár dní promlouvá, ať už skrze čísla, množství synchronicit, nečekaných událostí a změn, nebo možná skrze vaše tělo, které vnímáte „jinak“.

Energetická brána 11-11-11 je tak silná, že její energie je citelná už několik dní. Jsme v další významné vlně „přelaďování“ a přesunu do vyšších vibrací. Tento proces se dotýká každého z nás, ať už si to uvědomujeme a připouštíme, či nikoliv. Energie kolektivního vědomí stoupá. V těchto dnech ještě rychleji a intenzivněji… Čeká nás další „kvantový skok“.

A my opět stojíme před volbou – můžeme se tohoto procesu vědomě účastnit, nechat se na vlně této energie vynést do vyšších úrovní bytí a reality našeho života, anebo čekat, až vnější události a naše Vyšší Já rozhodnou za nás.

Obě varianty znamenají vystoupit za hranici komfortní zóny, vstoupit do neznáma, do „nejistoty“ - pustit se iluzí ega, že je možné mít věci „pod kontrolou“ a sklonit se v pokoře nad Vyšší Moudrostí.

Jedno je jisté, dříve nebo později se budeme muset „pustit“ a sklonit všichni. Jsme v proudu tak silném, že bojovat s ním není možné. Tato energie nás přesahuje způsobem, jaký si nedokážeme představit.

Obě varianty, oba přístupy přináší změnu. Změna je nevyhnutelná.

Na nás však je, zda budeme vědomě spolupracovat a dovolíme, aby nás Vyšší Moudrost celým procesem provedla co možná nejhladčeji. 


Co tedy znamená „vědomě spolupracovat“?

 • Vytvořit ve svém životě čas a prostor, ve kterém k nám může promlouvat Vyšší Moudrost.

 • Stejně jako příteli, kterého pozvete na návštěvu, a dáte mu prostor sdílet, co má na srdci, je potřeba dát prostor promluvit i vaší duši, vaše Vyšší Já.

 • …a také vaše tělo. V něm si neseme zapsané všechny staré vzorce, bloky, zátěže a i ono potřebuje čas a prostor, ve kterém je může nechat „promlouvat“, vyplavat na povrch a očistit se od nich.

 • Nikdo za nás nezastaví běh vnějších událostí, vždy se bude něco dít. Rychlejší tempo a běh událostí ve vnějším světě nejsou výzvou k tomu přidat. NAOPAK jsou upozorněním, že tudy cesta nevede. Jsme to však pouze my sami, kdo může z vleku vnějších událostí vystoupit.

 • Pokud nejsme ochotni se zastavit, ztišit a naslouchat, musíme se připravit na možnost, že to za nás bude muset udělat naše Vyšší Já, náš Život. A že se nám forma toho upozornění nemusí líbit…

 • Dejte prostor vašemu tělu a intuici, aby vás vedly. Začněte jim pravidelně dávat najevo, že jsou ve vašem životě vítanými průvodci. Vyjadřujte jim vděčnost, pečujte o ně s láskou a NASLOUCHEJTE JIM.

 • Zařaďte do svého dne aktivity/pasivity, při kterých není aktivní mysl, takové které vám pomohou vystoupit z jejích „příběhů“ a přesvědčení. Pokud nevíte, jaké aktivity to jsou, začněte hledat! Každý jsme jedinečný a na každého z nás funguje něco jiného.

 • Propusťte ze svého života to, co vás rozptyluje, odvádí od sebe, bere vám energii nebo důvěru ve svou vlastní vnitřní moudrost. Alespoň dočasně! Na pár minut, hodin, nebo dní.

 • Uvědomte si, že jsme v procesu ZMĚNY. Vše je dočasné, vše se vyvíjí a mění.

 • Dejte si šanci zažít sami sebe aspoň na chvíli osvobozené od starých programů. Získáte tím obrovskou zkušenost. Rozšíříte tím horizont svého vnímání. Otevřete možnosti, které byly doposud nedostupné.


Laskavost jako cesta ke svobodě,

ke splynutí s energií naší skutečné podstaty.


Jak tedy na to? 

 • Klíčem je VĚDOMÁ VOLBA, ZÁMĚR. Vědomé rozhodnutí, kam nasměruji svou pozornost a tím pádem i svou energii.

 • Vše nejprve existuje v energetické rovině, než se to může „zhmotnit“. Vše má počátek ve vědomí, v myšlence, v záměru.

 • Tvoříme uvnitř, nikoliv ve vnějším světě. Energie, kterou „zosobňujeme“, která převažuje v našem vnitřním vesmíru, vyzařujeme do okolí a ta pak určuje naší vnější realitu.

 • Chci-li v životě něčeho zažívat více, musím se tím nejdříve stát.

Osvobození přichází skrze laskavost sami k sobě.

 • Projevením laskavosti sami k sobě přebíráme zodpovědnost za realitu, kterou žijeme. Osvobozujeme sebe i druhé od očekávání, od představ, že nás může učinit šťastnými někdo jiný.

 • Láskyplný vztah k sobě znamená, že jsme Lásky Plní – naplněni láskou. Nás vnitřní vesmír není prázdný…, nepotřebuje, aby ho někdo nebo něco naplnilo…

 • Nejde o žádné ezoterické nebo neuchopitelné teorie. Jde o zcela REÁLNÝ STAV našeho těla, naší mysli, našeho emočního a duchovního rozpoložení.

 • Je naše tělo (fyzické, emoční, mentální, duchovní) vyčerpané, prázdné, těžké, v deficitu? Pak cokoliv tvoříme, tvoříme z prostoru deficitu, tíhy, vyčerpání. S tím se energeticky potkáváme ve vnějším světě, to si přitahujeme.

 • Jsme-li plní energie, lehkosti, radosti, přebytku, pak tuto energii vyzařujeme a zažíváme jí ve vnějším světě.

 • Náš Život nám stále „ukazuje“, v jakém rozpoložení je náš vnitřní vesmír, upozorňuje nás na to, z jakého prostoru tvoříme svou realitu.

Jak tedy naplnit svůj vnitřní vesmír Láskou? 

 • Naplňte Láskou své myšlenky.

 • Naplňte Láskou svá slova.

 • Naplňte Láskou své činy.

Zní to příliš jednoduše? Nebo naopak příliš složitě?

 • Zkuste si začít všímat a zvědomovat, jaká energie převažuje ve vašem vnitřním vesmíru (těle, mysli, duši).

 • V jakém rozpoložení jste?

 • Jakým myšlenkám dovolujete, aby ve vás přebývaly? Jakým myšlenkám věříte?

 • Jakou energii svou přítomností přinášíte/vnášíte do prostoru kolem vás?

 • Nakolik jsou vaše myšlenky, slova a činy projevem Lásky?

Jste se svými zjištěními spokojeni? Prima, pokračujte v tom, co děláte :-).

Nejste spokojeni? Zastavte se! Něco je potřeba změnit! Slovy Alberta Einsteina: 

„Jen blázen dělá stejnou věc stále dokola a přitom očekává jiný výsledek.“


Zažiji-li skutečnou trvalou Laskavost sama k sobě, stanu se Láskou.

V tom okamžiku se realita mého Života jednou provždy promění. Již nikdy nebudu muset Lásku dávat nebo přijímat. Již nikdy ji nebudu hledat. Má mysl, tělo i duše splynou v Jedno, stanou se energií Lásky. A můj Život jejím projevem.

Vědomí toho, kým ve skutečnosti JSEM, vše od základu změní.

 


Pokud chcete podpořit v průchodu tímto silně změnovým obdobím, jsou vám i nadále k dispozici víkendová Skupinová léčení, i možnost Individuálních léčení či Osobních konzultací na dálku.

Jejich průběh i přínos se neustále vyvíjí. Čím více světla, lásky a léčivé energie jsme schopni pojmout - já, vy i kolektivně - tím rychlejší je společná cesta vzhůru. 

Je mi potěšením vás na této cestě provázet :-).

Přeji vám všem hladkou a Lásky-plnou cestu k sobě. 

S láskou,

Katka


Newsletter

Chcete být informováni o všech novinkách a plánovaných kurzech?
Zanechte mi svůj email, ráda Vás budu informovat.