Světlo, podpora, víra

Vzkazy pro tento víkend a témata, která společně podpoříme v rámci skupinových léčení.

 

Přináším vám informace, které mi byly předány v souvislosti s energií těchto dní - co je pro nás důležité vědět, abychom ji nejlépe využili a dokázali s ní spolupracovat.


Klíčový vzkaz:

„Kroky, které předchází rozeznání a naplnění té nejlepší verze naší budoucnosti, jsou kroky učiněné uvnitř.“


Význam prvních dvou andělských karet „Action“ (Akce) a „Faith“ (Víra) doplňují a upřesňují karty „Radiance“ (Záře), „Opening“ (Otevření) a „Action“ (Akce). 

Akce je tedy jak na počátku, tak výsledkem.

Akce na počátku je krokem UVĚDOMĚNÍ. U obou doplňujících karet – Radiance a Opening - vzkaz začíná slovy „I am…“ (Já jsem…), jde tedy o uvědomění si své skutečné podstaty.

Kroky, které máme v první řadě učinit, jsou tedy dva:

1.   Uvědomění si své skutečné podstaty, svého vnitřního světla / božství a spojení se s ním. Zároveň jde o uvědomění si své dostatečnosti. Toho, že jsme dokonalí a dostateční v jakémkoliv okamžiku, neboť jsme vždy a stále projevem božství, i se svými nedokonalostmi.

„Já jsem odraz božského světla.“

„Já jsem dostatečný(á).“

„Přijímám se přesně takový(á), jaký(á) jsem právě teď.“

„Já jsem SVĚTLO“


2.   Otevření se podpoře a vedení shůry. Naším úkolem není vše zvládat sami (ani nikdy nebylo). Naším úkolem je uvědomit si, že jsme součástí Vesmíru, který nás vždy vede tím nejlepším způsobem a touží nám poskytovat vše, co potřebujeme. Tím, že se naučíme otevírat jeho podpoře a vedení, se otevřeme i všem darům, které nám náleží.

„Otevírám své srdce a svou náruč darům Univerza.“

„Otevírám se pomoci a podpoře Nebes. Otevírám se vedení Vyšší Moudrosti.“

„Sdílím otevřeně své pocity. Dovoluji si být zranitelný(á).“

„Dovoluji si přijímat pomoc.“

„Jsem součástí Vesmíru, který pro mě chce to nejlepší.“


Důležitou roli hraje i naše víra, viz druhá andělská karta – „Faith“ (Víra).

K tomu, abychom mohli činit ty správné kroky ve vnějším světě – směrem ke své nejlepší budoucnosti – je zapotřebí víry. Víry ve Vyšší Moudrost a Láskyplnou povahu Vesmíru, jehož jsme součástí. Víry v jeho vedení a podporu. Víry a uvědomění si toho, že nejsme na vše sami.

„Má víra ve Vyšší Moudrost a vedení Vesmíru mi otevírá nové horizonty.“

„Otevírám se Vyššímu vedení a dovoluji, aby se vše odehrávalo v božsky správném čase.“


Výsledkem naší vnitřní „práce“ je naše schopnost jednat v dokonalém souladu s Univerzem a tím se otevřít všem jeho darům, které jsou pro nás určené.

„Víra v mé vnitřní světlo a vedení Univerza mi pomáhá vykročit tím správným směrem.“

„Kráčím vstříc své zářivé budoucnosti s odhodláním a vnitřní silou pramenící z vědomí kým opravdu JSEM.“


Ještě doplňuji informace k léčivé energii andělů Sarah a Faith:

  • Anděl Sarah pomáhá léčit a harmonizovat naší třetí čakru. Pomáhá nám se uvolnit a spojit se zdrojem vnitřní síly, která pramení z hlubokého vnitřního klidu.
  • Anděl Faith pomáhá léčit oblast ramen. Odstraňuje břemena, která si na svých ramenou neseme. Zároveň dodává víru v sebe a pomáhá uvědomit si, že tou nejvyšší autoritou v našem životě je naše vnitřní božské vedení (naše duše) a Vyšší Moudrost Univerza.

Ti z vás, kdo se rozhodnou přidat tento víkend, si budou moci v rámci skupinových léčení užít kromě jiného i pomoc a léčivé dary těchto dvou andělů. V případě zájmu najdete více informací zde:

Skupinová léčení


Přeji vám hodně vnitřní síly a odhodlání vytvářet ve svém životě dostatek času a prostoru pro spojování se se svou skutečnou podstatou i s Vyšší Moudrostí, jejíž jsme součástí.

Dáte tím sobě šanci rozeznat její vedení a kráčet směrem, který je zárukou té nejzářivější budoucnosti a té nejkratší cesty k ní.

S láskou,

Katka


Newsletter

Chcete být informováni o všech novinkách a plánovaných kurzech?
Zanechte mi svůj email, ráda Vás budu informovat.