Setkávání se svou duší

Otevřete se moudrosti své Duše a dovolte Jí promluvit.
Povede Vás k sobě samým, k Vašemu skutečnému Já. K tomu Já, které ví, že je jedinečné a předurčené k životu v radosti, lásce a hojnosti.

Pravidelná setkání, příležitost zastavit se a sdílet prostor, kde se budeme učit BÝT – být v přítomném okamžiku, ve svém srdci, být v přítomnosti své Duše a naslouchat jí. A vnášet tak do svých životů rovnováhu mezi BYTÍM a DĚLÁNÍM, mezi srdcem a hlavou, intuicí a rozumem.

Co je cílem setkání

  • Poskytnout prostor naplněný léčivou energií, důvěrou a přijetím.
  • Pomoci Vám naučit se rozeznávat limitující představy, které nám ego podsouvá, a které nám často brání, abychom se cítili šťastní, svobodní a v rovnováze.
  • Sdílet s Vámi praktické rady a tipy, které Vám pomohou stát se vědomými spolutvůrci svého života, vnímat jakou energii ve svém životě možná nevědomky posilujete a jak to změnit.
  • Pomoci Vám začít se znovu rozpomínat na to, kým ve skutečnosti jste, začít odkrývat záměry Vaší Duše v tomto životě - jak v rovině osobní, tak pracovní.
  • Vyvrátit některé předsudky týkající se meditací. Ukázat Vám, že meditace je velmi přirozený proces, který funguje tím lépe, čím méně úsilí vynakládáte.

Cena

2 500 Kč (celý cyklus, 8 setkání, 1x týdně, délka setkání 110 min)
375 Kč jednotlivá setkání


Pojďme se na chvíli společně zastavit a zažít ten nádherný pocit plynutí… Plynutí v souladu se záměry Duše, v souladu s Vesmírem, s Životem.