Ženské léčivé kruhy

Žena-Bohyně, Žena-Šamanka, Žena-Léčitelka

Žena ve své plné kráse a jedinečnosti

Jako ženy máme vrozenou schopnost uzdravovat a léčit. Nemusíme přitom používat žádné léčebné postupy či techniky, protože už jen svou vědomou přítomností přinášíme lásku, harmonii, krásu, schopnost vhledu a intuice. Ve svém plném potenciálu jsme zhmotněním těchto kvalit a vyzařujeme je zcela přirozeně a bez úsilí. 

Ženská energie prochází v poslední době velkou transformací. Naším posláním je očistit, osvobodit‎ a uzdravit ji, dát jí prostor, aby byla projevena s láskou a hlubokým respektem. To je však možné pouze tehdy, když dokážeme lásku, úctu a hluboký respekt projevit samy k sobě - ke své intuici, citlivosti a zranitelnosti. Naše skutečná síla pak pramení z poznání sebe sama a z našeho vědomého spojení se svou duchovní podstatou.


Ženský kruh je sám o sobě posvátný, hluboce očistný a léčivý prostor a my jsme čím dál více vedeny k tomu, abychom využívaly jeho magickou energii. Tím se zároveň otevřeme hlubokému propojení s dalšími ženami, v lásce, soucítění, přijetí a tím i k ještě hlubšímu uzdravení, ať už na úrovni naší buněčné paměti a karmických vzorců v ní otištěných, či na úrovni naší ženské rodové linie a návazně i v kolektivní energii.

‎Tato celodenní setkání jsou propojením potenciálu ženského kruhu, skupinové práce s léčivou energií a záměry, a zároveň s technikami sebe-léčení a spojování se se svým nejvyšším potenciálem v tomto životě.

Setkání jsou vedena v souladu s aktuální energií skupiny, s tématy a výzvami, které budete chtít otevřít či sdílet. 

Z možných témat, která nabízím:

 • Narůstající tlak a rozpor uvnitř nás pramenící z nerovnováhy mužského a ženského principu.
 • Potřeba opouštět staré nefunkční vzorce chování a myšlení, nejistota provázející proces změny / přeměny uvnitř nás, i ve vztahu k okolí.
 • Potřeba očistit se od zranění a traumat, která si v sobě jako ženy neseme.
 • Návrat sama k sobě a nutná změna ve vnímání, co to skutečně znamená.
 • Jak se spojit s hlubokou moudrostí ženské posvátné energie uvnitř nás.
 • Jak vnést větší rovnováhu, klid a laskavost do našich vztahů.
 • Jak držet prostor pro druhé. Jak držet prostor sama pro sebe.

Naučíte se využívat léčivou energii pro sebe. Odnesete si inspirace, jak zůstávat ve spojení s vaší vnitřní ženou v každodenním životě, jak využívat její energii k uzdravování vztahu sama k sobě a potažmo k druhým.

Odnesete si spoustu vědomých prožitků, které posunou vaše vnímání

 • sebe sama,
 • svých skutečných možností a schopností, 

 • svého potenciálu,

 • své životadárné energie a schopnosti dát jí ve svém životě prostor.

Prožijete hlubší spojení se svou intuicí a svými duchovními průvodci. Posílíte svou důvěru v jejich vedení, nekonečnou podporu a lásku.

Více o tom, jak vznikal koncept Ženské léčivé kruhy, se dočtete v článku "Nový program a cesta do ČR". 


Cena

2 100 Kč, záloha při registraci 1 100 Kč

setkání je celodenní, obvykle od 10 - 18 hod.

pro větší skupiny možno domluvit individuální termín